Vernieuwingslicentie

Licentie Gegevens

Mogen wij vragen het serienummer ESET of de gebruikersnaam van uw licentie ESET in te voeren, wij zullen u verder doorverwijzen naar het gepaste renewaltype van uw licentie.
- uw serienummer ESET is een reeks van 4 karakters, in hoofdletters of cijfers, gevolgd door een minteken '-', vervolgens een reeks van kleine letters en cijfers. Voorbeeld : LU00-0123abcd,
- uw gebruikersnaam ESET (dat u per mail heeft ontvangen nadat u uw licentienummer ESET heeft geregistreerd) is een reeks van karakters beginnende met EAV- en gevolgd door cijfers, bijvoorbeeld : EAV-012345678


* Verplichte velden